Dom na sprzedaż 100 m2, Lelice

24 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 100 m²

Lokalizacja Lelice, Osiedlowa

Cena 24 000 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Zbigniewa Bigorajskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 7/18 ogłasza przetarg na sprzedaż ułamkowej części (1/3 udziału) prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lelice, przy ulicy Osiedlowej 10, gmina Gozdowo. Nieruchomość stanowi działka o pow. 1012 m², nr ew. 249/2 oraz 38/2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1E/00002119/5.

Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej mieszkalnej 100,39 m² oraz budynek gospodarczo - garażowy o powierzchni 59,00 m².

Minimalna cena sprzedaży udziału w wysokości 1/3 części prawa własności nieruchomości wynosi 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) netto.

Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) na rachunek masy upadłości prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 57 1940 1076 3150 9332 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 8.30 w sali nr 111.

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326.

Kontakt: Syndyk Piotr Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Lokalizacja