Dom na sprzedaż 53 m2, Płock

147 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 54 m²

Lokalizacja Płock, Lokalna

Cena 147 000 zł

Kontakt Syndyk Anna Kubera, 602 xxx xxx

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Katarzyny Janiny Kosztownej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 79/19 ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ulicy Lokalnej 45. Nieruchomość stanowi działka o pow. 672 m² - nr ew. 992/1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00057444/3.

Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 53,83 m² (powierzchnia zabudowy 79,00 m²).

Minimalna cena sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi 147.000,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy złotych) netto.

Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 14.700,00 zł (czternaście tysięcy siedemset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2019 r. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w sali 111.

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326.

Kontakt: Syndyk Anna Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Lokalizacja