Dom na sprzedaż 62 m2, Marki

144 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 62 m²

Lokalizacja Marki, Ignacego Jana Paderewskiego

Cena 144 000 zł

Kontakt Syndyk Michał Meissner, 693 xxx xxx

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Lucyny Gierłowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: XIX Gup 848/19) ogłasza przetarg z wolnej ręki: udziału wynoszącego 3/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Markach przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 18, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1W/00035262/0.

  1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 144 000 (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące) złotych.

  2. Wymagane wadium w wysokości 14 400 (słownie: czternaście tysięcy czterysta) złotych należy wpłacić przelewem na rachunek w: Santader Bank Polska S.A. (dawniej: Bank Zachodni WBK) o numerze: 09 1090 1883 0000 0001 4195 1371, najpóźniej do dnia 20 listopada 2019 roku.

  3. Pisemne oferty należy składać do dnia 20 listopada 2019 roku w Kancelarii Syndyka pod adresem: Lech Meissner Olszewski Adwokaci Spółka Jawna, ul. Aleja Jerzego Waszyngtona 40a, 03 – 910 Warszawa.

  4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Kancelarii Syndyka pod adresem: Lech Meissner Olszewski Adwokaci Spółka Jawna, ul. Aleja Jerzego Waszyngtona 40a, 03 – 910 Warszawa, w dniu 22 listopada 2019 roku, o godz. 12.00.

  5. Operat szacunkowy udziału wynoszącego 3/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Markach przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 18, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1W/00035262/0, w godz. 9.00 – 17.00.

  6. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowych informacji udziela syndyk pod adresem mailowym: meissner@lmo-legal.pl lub telefonicznie: 693 – 650 – 330.

Postanowienie: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2472

Kontakt: Syndyk Michał Meissner tel: 693 650 330 meissner@lmo-legal.pl

Lokalizacja