Dom na sprzedaż 77 m2, łaziska

114 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 77 m²

Lokalizacja Łaziska, Skotnicka

Cena 114 000 zł

Kontakt Syndyk Jarosław Stępniewski, 323 xxx xxx

Szczegóły

II PRZETARG NA SPRZEDAŻ DOMU

  • Łaziska (obok Gorzyczek, A1 i czeskiej granicy)

Syndyk masy upadłości Ewy Zajusz, w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy sygn. akt XII GUp 168/18, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości KW GL1W/00053805/0, w Łaziskach przy ul. Skotnickiej 46, działka numer 1418/455 o pow. 2600 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 77m2 i gospodarczym z wiatą o pow. 40m2.

Sprzedaż następuje stosownie do warunków przetargu zatwierdzonych przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 18 lipca 2019r. Cena wywoławcza wynosi 114.000 zł.

Wadium w wysokości 10.000 zł płatne na rachunek bankowy masy upadłości – 17 1090 1766 0000 0001 3643 1518.

W przypadku nieuiszczenia wadium, oferta pozostanie bez rozpoznania. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 2 października 2019r. o godz. 14:45 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice, sala 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty, stosownie do warunków przetargu, w terminie do dnia 30 września 2019r. do godziny 16:00. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie i powinna zostać oznaczona dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – PRZETARG EWA ZAJUSZ sygn. akt XII GUp 168/18” i musi zawierać oznaczenie składającego ofertę. Ofertę należy złożyć na adres: „Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Stępniewski, al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice”

Regulamin przetargu dostępny jest w ww. Sądzie lub w ww. Kancelarii. Dostępny również mailowo. Zapytania: gliwice@hagen.law Informacje również 323070762.

Kontakt: Syndyk Jarosław Stępniewski tel: 323070762 gliwice@hagen.law

Lokalizacja