Dom na sprzedaż 78 m2, święciny

38 100 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 78 m²

Lokalizacja Święciny, Wiejska

Cena 38 100 zł

Kontakt Urząd Gminy Murów, 774 xxx xxx

Szczegóły

Murów, dnia 18 września 2019 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) i §6 oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

WÓJT GMINY MURÓW

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami i zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

L.p.

Nr działki/

km.

Nr KW

Pow.

m2

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wartość sprzedaży

1.

48

km. 1

OP1U/00051481/7

2800

Święciny

ul. Wiejska 25

Działka gruntowa, zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym. Działka położona jest w centralnej strefie wsi z ograniczonym dostępem do obiektów handlowo – usługowych i użyteczności publicznej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, pola i łąki oraz duże połacie lasów. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki regularny, czworokątny. Teren równy nie ogrodzony. Działka w zdecydowanej części porośnięta, niezagospodarowana, jedynie przed wejściem do budynku utwardzona. Teren uzbrojony w energię elektryczną, w pasie drogowym wodociąg. Opis użytków wg ewidencji gruntów i budynków: B - 0,1017 [ha]; RVI - 0,1783 [ha].

Budynek mieszkalny , parterowy z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia, wykonany systemem tradycyjnym. Ściany murowane, miejscowo zawilgocone, bez izolacji poziomej, widoczne są na ścianach miejscowe rysy i spękania. Budynek nie jest ocieplony. Strop drewniany. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną karpiówką. Kominy murowane z cegły. Wewnątrz na ścianach tynki i wymalowania. Podłogi mieszane drewniane i cementowe. Okna drewniane i PCV, w dwóch oknach szyby wybite. Drzwi płycinowe pełne. Schody na strych drewniane. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, starą (aktualnie brak zasilania). W kuchni trzon kuchenny. Budynek obecnie nieużytkowany. Pomieszczenia w budynku: przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, strych. Powierzchnia użytkowa budynku - 78,00 [m2], powierzchnia zabudowy 112,00 [m2]. Stan techniczny budynku określono jako zły.

Od 1 stycznia 2003 roku brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Święciny. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów działka oznaczona jest symbolem „RM” – co stanowi tereny zabudowy zagrodowej

38 100,00 zł

  • koszty dokumentacji

w wysokości:

1 626,00 zł brutto

Przetarg odbędzie się 23 października 2019 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Murów, przy ul. Dworcowej 2, pokój nr 15.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość odbył się w dniu 15 lipca 2019 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w wysokości 3 800,00 zł może być wniesione w pieniądzu - do dnia 17 października 2019 roku w kasie Urzędu do godz. 12:00 lub na konto bankowe Urzędu Gminy Murów – Bank Spółdzielczy Łubniany Nr 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabywanej nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wpłacone wadium przechodzi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu winni:

  • posiadać dowód wpłaty wadium,

  • legitymować się dowodem osobistym,

  • osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo, dowód osobisty osoby reprezentującej podmiot,

  • w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo) na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Dodatkowe warunki przetargu na ww. nieruchomość można uzyskać w Urzędzie Gminy Murów, przy ul. Dworcowej 2, pokój nr 17 lub telefonicznie (77) 42 14 034 wew. 119.

Wójt Gminy Murów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

      Wójt

/-/ Michał Golenia

Kontakt: Urząd Gminy Murów tel: (77) 42 14 034 wew. 118 ug@murow.pl

Lokalizacja