Duże mieszkanie na sprzedaż 104 m2, Strzałkowo

101 250 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 104 m²

Lokalizacja Strzałkowo

Cena 101 250 zł

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości Pana Krzysztofa Achcińskiego (Sygn. Akt V GUp „of“ 36/18 ) zaprasza do składania ofert na sprzedaż:

udziału ½ w nieruchomości lokalowej, stanowiącj lokal nr 3 o pow. użytkowej 104,5 m. kw. położony w Łukcie przy ul. Warszawskiej 1A powiat ostródzki, dla którego jest prowadzona Księga Wieczysta Nr. EL1O/00039762/4 wraz z udziłem 1/3 w częściach wspólnych budynku i działce nr 179/5 objetych Księgą wieczystą nr. EL1O/00039761/7.

Udział ½ w nieruchomości lokalowej wraz z przynależnościami oszacowany na watość 101.250,00 zł ( słownie: sto jeden tysięcy dwieście piędziesiat złotych).

Księga wieczysta jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wydział V Ksiąg Wieczystych .

Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż wartość oszacowania. Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

    Pisemne oferty nabycia z ceną nie niższą niż wartość oszacowania nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta przetargowa Sygn. Akt V GUp „of“ 36/18  ) ” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś,   14-200 Iława  w terminie do dnia 26.07.2019 r.

Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego - Komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości Santander Bank oddział Olsztyn 33 1090 2590 0000 0001 3704 0130.

Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 29.07.2019 o godzinie 14.30 w drodze przetargu powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława .

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia przetargu powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.

Ze szczegółowym wykazem przedmiotu oferty oraz operatem szacunkowym można zapoznać się w Biurze Syndyka . Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. od 9 do 16.

Kontakt: Syndyk Antoni Paciorkowski tel: 502 542 609 paciorkowski.antoni@interia.pl

Lokalizacja