Duży dom na sprzedaż 102 m2, Karwie

120 600 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 103 m²

Lokalizacja Karwie

Cena 120 600 zł

Kontakt KSR Andrzej Popowicz, 897 xxx xxx

Szczegóły

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

18 października 2019 r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 282/2 o powierzchni 0,1004 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 102,80 m2, należącej do dłużnika Marka Bubrowieckiego, położonej w miejscowości Karwie 22, gm. Mrągowo, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00018339/5.

Suma oszacowania wynosi 160 800 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 120 600 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 080 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Kontakt: KSR Andrzej Popowicz tel: (89) 741 32 50 biuro@komornik.mragowo.pl

Lokalizacja