Duży dom na sprzedaż 116 m2, Bukowiec

231 502 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 117 m²

Lokalizacja Bukowiec, Kościelna

Cena 231 502 zł

Kontakt Komornik Sądowy Jacek Dauter, 614 xxx xxx

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter na podstawie przepisu art. 953 w zw. z art. 1066 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

25 października 2019 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę pod adresem pl. Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl w sali nr 35, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

KW PO1N/00011349/0 dz. nr 583 o powierzchni 0,0463 ha, położonej pod adresem: 64-300 Nowy Tomyśl, Bukowiec, ul. Sworzycka 2, tj. siedlisko byłego gospodarstwa rolnego, zabudowę tworzą budynek mieszkalny z poddaszem częściowo użytkowym, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej: 5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, skrytka i korytarz z komunikacją. Pow. użytk. 116,95 m2, budowa druga połowa lat 50. Stan techniczny zadawalający, stodoła: budynek murowany z pustaków żelbetonowych, dach dwuspadowy, kryty dachówką cementową, instalacja prądu, stolarka typu gospodarskiego, Pow. użytk.66,64 m2, budowa druga połowa lat 50., stopień zużycia w 50% i dwa budynki gospodarcze: I murowany z bloczków betonu komórkowego, dach jednospadowy, kryty eternitem, instalacja elektryczna, pomieszczenia inwentarskie. Pow. użytk. 20,29 m2, budowa druga połowa lat 50., stopień zużycia w 50%, II murowany z cegły i pustaków żelbetonowych, dach jednospadowy, kryty eternitem, brak tynków wewnętrznych i posadzki, brak instalacji elektrycznej, pomieszczenia inwentarskie. Pow. użytk. 15,88 m2, budowa druga połowa lat 50., stopień zużycia w 50%, jest uzbrojona w prąd, wodę, kanalizację, gaz i telefon. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną.

KW PO1N/00046939/7 dz. nr 582/4 o powierzchni 0,0020 ha, działka posiada regularny, wydłużony kształt i zabudowana jest częścią budynku gospodarczego (stodoły) posadowionego na działce nr 583, nie posiada dostępu do drogi publicznej ani bezpośredniego, ani pośredniego (służebność) i tworzy wraz z działką nr 583 jednolitą gospodarczą całość. Z tego też względu działka nie może być przedmiotem obrotu rynkowego (sprzedaży na warunkach rynkowych). Może być jedynie przeznaczona na regulację granic nieruchomości sąsiedniej.

UWAGA! Nie jest możliwe określenie wartości rynkowej działki nr 582/4 jako samodzielnej nieruchomości. Można ją wycenić łącznie z działką nr 583.

Uwaga! W dziale III Prawo osobiste - służebność gruntowa - prawo przejazdu.

Położonej pod adresem: 64-300 Nowy Tomyśl, Bukowiec, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1N/00011349/0 i PO1N/00046939/7.

Egzekucja z nieruchomości zabudowanej w przedmiotowej sprawie prowadzona jest w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej.

Suma oszacowania (łączna obu nieruchomości) wynosi: 308 669,00 zł, cena wywołania wynosi: 231 501,75 zł jest równa ¾ sumy oszacowania rękojmia 1/10 sumy oszacowania: 30 866,90 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Nowym Tomyślu

11 1090 1388 0000 0001 0400 4682

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Kontakt: Komornik Sądowy Jacek Dauter tel: 61 42 37 44 nowy.tomysl@komornik.pl

Lokalizacja