Duży dom na sprzedaż 118 m2, Białogard

64 983 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 118 m²

Lokalizacja Białogard, Józefa Piłsudskiego

Cena 64 983 zł

Szczegóły

B U R M I S T R Z B I A Ł O G A R D U

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu

na sprzedaż nieruchomości

  1. Nieruchomość położona w Białogardzie przy ul. Piłsudskiego 13, stanowiąca dwukondygnacyjny budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 118,07 m2 oraz jednokondygnacyjny budynek niemieszkalny o pow. użytkowej 32,04 m2 wraz z działką gruntu oznaczoną w ewidencji nr 193, obręb 017 o powierzchni 216,00 m2, opisana w księdze wieczystej Kw nr KO1B/00046689/2.

  2. Nieruchomość przeznaczona jest do: sprzedaży.

  3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 64.983,00 zł.

  4. Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, pokój 214.

  5. Wysokość wadium – 5.000,00 zł.

  6. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Białogard, i opublikowane na stronach internetowych Urzędu: www.bialogard.info i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bialogard.info w zakładce „Nieruchomości do zbycia”.

  7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard, pokój nr 119, tel. 312 26 44.

Kontakt: Urząd Miasta Białogard tel: 312 26 44 um.sekretariat@bialogard.info

Lokalizacja