Duży dom na sprzedaż 125 m2, żochowo

61 200 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 125 m²

Lokalizacja żochowo, Walerianowo

Cena 61 200 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Ewy Federowicz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 71/17 ogłasza przetarg na sprzedaż ułamkowej części (½ udziału) prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żochowo 36, gmina Sierpc. Nieruchomość stanowi działka o pow. 6574 m² - nr ew. 61/1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1E/00010112/5.

Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej mieszkalnej 125,39 m², budynek gospodarczy (stodoła) o powierzchni zabudowy 99,00 m² oraz budynek garażowy o powierzchni zabudowy 41,00 m².

Minimalna cena sprzedaży ½ udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 61.200,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) netto.

Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2018 r. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4 w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w sali 110.

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanego udziału w nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4 oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Lipowej 14. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326.

Kontakt: Syndyk Anna Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Lokalizacja