Duży dom na sprzedaż 127 m2, Jastrzębie-zdrój

98 700 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 127 m²

Lokalizacja Jastrzębie-Zdrój, Ogrodowa

Cena 98 700 zł

Szczegóły

Wyciąg z ogłoszenia PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 25.07.2019 roku o godz. 11:00 w Sali 130 A, piętro I budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Ogrodowej 20, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie–Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 276/23, o pow. 0,0582 ha, GL1J/00005368/2, obręb Jastrzębie Zdrój k. m. 4.

Cena wywoławcza została obniżona i wynosi 98 700,00 zł netto, wadium 9 900,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2174 z późn. zm.) podlega zwolnieniu z podatku VAT.Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru działki, której wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia 19.07.2019 r. (data wpływu na konto).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka 276/23, znajduje się w strefie 25 MN – zabudowa mieszkaniowa - jednorodzinna. Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronie internetowej www.jastrzebie.pl. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pok. 469 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu –Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60, Tel 32 47 85 273. Okazanie nieruchomości może nastąpić po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu w Miejskim Zarządzie Nieruchomości tel. (032) 47 87 016.

Link do zarządzenia na stronie bip.jastrzebie.pl : https://bip.jastrzebie.pl/zarzadzenie/58368/ul-ogrodowa-20

Kontakt: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój tel: 32- 47 85 273 miasto@um.jastrzebie.pl

Lokalizacja