Duży dom na sprzedaż 141 m2, Golina

109 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 142 m²

Lokalizacja Golina, Generała Sikorskiego

Cena 109 000 zł

Szczegóły

OBWIESZCZENIE

Syndyk Masy Upadłości Ireny Brud zam. w Golinie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący ¾ w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Gen. Sikorskiego 1 w Golinie, opisanej jako działka nr 1847, ark. mapy 3 obręb Golina o powierzchni 400 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 141,6 m2 oraz pomieszczeniem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1N/00023453/1.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 109.000,00 zł. co stanowi 55% kwoty oszacowania.

Bezwarunkowe oferty na zakup w/w udziału w nieruchomości z określeniem ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej, należy składać w terminie do dnia 07.05.2019 r. do godz. 10,00 w Biurze Syndyka w Poznaniu ul. Wiktora Jankowskiego 2 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta zakupu nieruchomości - Golina”. Do oferty zakupu należy dołączyć dowód wpłaty wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, na konto masy upadłości w Alior Bank SA nr 33 2490 0005 0000 4530 2154 9202.

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w Poznaniu w dniu 07.05.2019 r. o godz. 11,00.

Regulamin Sprzedaży jest dostępny w Biurze Syndyka (tel. + 48 602 677 928; e-mail. synd.bogsob@gmail.com) w godz. od 9,00 do 13,00, a z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt: Syndyk Bogusław Sobczak tel: + 48 602 677 928 synd.bogsob@gmail.com

Lokalizacja