Duży dom na sprzedaż 170 m2, Kamionka

127 226 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 170 m²

Lokalizacja Kamionka

Cena 127 226 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Agnieszki Bubak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kamionka 7A, w gminie Kozłów, powiecie miechowskim, województwie małopolskim, obejmującej działkę gruntu o numerze 2/9, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Miechowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KR1M/00044277/4. Cena wywoławcza wynosi 50% wartości oszacowania to jest 127 225,66 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 28 marca 2019 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 12 000,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem

www.bbpg.pl/syndyk/agnieszkabubak.zip

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail: syndyk@tomaszbiel.pl Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu, a także ewentualna dodatkowa ustna licytacja odbędą się w dniu 28 marca 2019 roku o godz. 16:15 w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7.

Kontakt:

tel: 327506269 syndyk-przetarg@omgm.pl

Lokalizacja