Duży dom na sprzedaż 191 m2, Leszno

314 235 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 191 m²

Lokalizacja Leszno, Polna

Cena 314 235 zł

Szczegóły

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Maciej Kasprowiak (tel. (0-65)529 12 74, 603 504 536) ogłasza, że: dnia 28-10-2019r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 2 w sali nr 53, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym. Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 55/1 i 55/2 o łącznej powierzchni działek 0,1172ha,

należąca do dłużników:

położonej: 64-100 Leszno, ul. Polna 3,

 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: PO1L/00001300/0

Suma oszacowania wynosi 418 980,00zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 314 235,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 898,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Lesznie 82102030880000860200056358 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Kontakt: Komornik Sądowy Maciej Kasprowiak tel: 603 504 536 biuro@komornik-leszno.pl

Lokalizacja