Duży dom na sprzedaż 192 m2, Płock

160 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 6 pokoi

Powierzchnia 193 m²

Lokalizacja Płock, Benedykta Dybowskiego

Cena 160 000 zł

Kontakt Syndyk Anna Kubera, 602 xxx xxx

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Mileny Kolibczyńskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 144/18 ogłasza przetarg na sprzedaż ułamkowej części (½ udziału) prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ulicy Benedykta Dybowskiego 27. Nieruchomość stanowi działka o pow. 472 m² - nr ew. 176. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00042353/0.

Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 192,95 m².

Minimalna cena sprzedaży ½ udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2019 r. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 29 października 2019 r. o godz. 13.00 w sali 111.

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanego udziału w nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326.

Kontakt: Syndyk Anna Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Lokalizacja