Duży dom na sprzedaż 216 m2, Działki

342 400 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 217 m²

Lokalizacja Działki, Bukowa

Cena 342 400 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Hanny Zielińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 78/17 ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Bukowej 3 w miejscowości Działki, gmina Wiskitki. Nieruchomość stanowi działka o pow. 1722 m² - nr ew. 98/18. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1Z/00031997/3.

Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 216,90 m² oraz dwa budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej 28 m² każdy.

Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi 342.400,00 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych) netto.

Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych) na rachunek masy upadłości o prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 grudnia 2018 r. do godziny 13.00 osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 04 grudnia 2018 r. o godz. 13.30 w sali nr 111.

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326.

Kontakt: Syndyk Anna Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Lokalizacja