Duży dom na sprzedaż 226 m2, Zwola

455 280 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 7 pokoi

Powierzchnia 227 m²

Lokalizacja Zwola, Główna

Cena 455 280 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Lilianny Morawskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:

  1. nieruchomość gruntową położoną w Zwoli (województwo wielkopolskie, powiat średzki, gmina Zaniemyśl), obręb 0018 Zwola, stanowiącą działkę nr 60/10, o powierzchni 825 m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00025448/5, stanowiącą własność Lilianny Morawskiej za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 51 840 zł.

  2. nieruchomość gruntową położoną w Zwoli (województwo wielkopolskie, powiat średzki, gmina Zaniemyśl), obręb 0018 Zwola, stanowiącą działkę nr 60/09, o powierzchni 806 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 226,82 m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00025358/7, stanowiącą własność Lilianny Morawskiej za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 455 280 zł.

Nieruchomości obciążone są prawem dożywotniego i bezpłatnego użytkowania na rzecz osoby trzeciej.

Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 24 stycznia 2019 r. do godziny 15:00 w Kancelarii Syndyka Izabeli Rajczyk ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „Oferta zakupu nieruchomości gruntowej w Zwoli”, przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do Kancelarii Syndyka do 24 stycznia 2019 r. do godziny 15:00. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 25 stycznia 2019 r. o godzinie 10:00. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka. Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego, a wszelkie koszty transakcji obciążają kupującego. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyjmowania i oceny ofert bez podania przyczyny. Informacje w sprawie sprzedaży: i.rajczyk@br-kancelaria.com, nr tel. 48 61 843 85 32.

Kontakt: Syndyk Izabela Rajczyk tel: (61) 843 85 32 i.rajczyk@br-kancelaria.com

Lokalizacja