Duży dom na sprzedaż 244 m2, Knurów

328 620 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 6 pokoi

Powierzchnia 244 m²

Lokalizacja Knurów, Legionów

Cena 328 620 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Gil prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą “MADAR” Małgorzata Gil w Knurowie ogłasza IV przetarg na SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z RUCHOMOŚCIAMI Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW GL1G/00042266/5, położonej w Knurowie przy ul. Legionów 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr: 3353/26 o łącznej powierzchni 0,0200 HA oraz ruchomości stanowiących wyposażenie jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Cena wywoławcza wynosi: 328 620,00 zł (60% wartości oszacowania). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 18 października 2016 roku do godziny 16:00 (decyduje data wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 32 862,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem www.bbpg.pl/syndyk/madar-przetarg.zip. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail: syndyk@tomaszbiel.pl. Rozpoznanie ofert i rozstrzygniecie przetargu, a także ewentualna dodatkowa ustna licytacja odbędą się w dniu 18 października 2016 roku o godz. 16:30 w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7.

Kontakt: Tomasz Biel tel: 327506269 syndyk@tomaszbiel.pl

Lokalizacja