Duży dom na sprzedaż 393 m2, Gronowo

136 650 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 6 pokoi

Powierzchnia 393 m²

Lokalizacja Gronowo

Cena 136 650 zł

Szczegóły

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

30 maja 2019 r. o godz. 14:30

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5 i 154/6 o łącznej powierzchni 1,2422 ha, zabudowane budynkiem mieszkalno-użytkowym o powierzchni użytkowej 393,04 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni 31,98 m2, należącej do dłużniczki Grażyny Mąkosza, położonej w miejscowości Gronowo, gm. Mrągowo, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00022219/9.

Suma oszacowania wynosi 182 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 136 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 18 220,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Kontakt: KSR Andrzej Popowicz tel: (89) 741 32 50 biuro@komornik.mragowo.pl

Lokalizacja