Duży dom na sprzedaż 969 m2, Zielona Góra

1 703 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 30 pokoi

Powierzchnia 970 m²

Lokalizacja Zielona Góra, Podgórna

Cena 1 703 000 zł

Szczegóły

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

65.417 Zielona Góra, ul. Licealna 9

ogłasza drugi, pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zielonej Górze, ul. Przylep-Solidarności 6 b.

  1. Przedmiotem drugiego, pisemnego przetargu nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o numerze ewidencyjnym 11/11 położonej w obrębie nr 0060 miasta Zielona Góra przy ul. Przylep-Solidarności 6 b, o łącznej powierzchni 4 257 m2, stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Licealnej 9, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1E/00057667/3.

  2. Oferowana cena nie może być niższa niż: 1 703 000,00 zł netto (słownie: jeden milion siedemset trzy tysiące złotych 00/100).

  3. Oferty można składać w siedzibie Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 010) do dnia 27.06.2019 r. do godz. 8:00.

  4. Otwarcie ofert (część jawna przetargu) odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. o godz. 12:00 w budynku przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze w Sali nr 205 (Aula).

  5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego w Banku Millenium S.A. 96 1160 2202 0000 0002 2613 5079 wadium w wysokości 85 150,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100). Wadium musi się znaleźć na wskazanym koncie najpóźniej w dniu 26.06.2019 r.

W celu zapoznania się ze stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz w celu obejrzenia nieruchomości należy kontaktować się z osobą upoważnioną do kontaktów: Pani Aneta Klorek, tel. 609 797 757.

Pełny tekst dokumentacji przetargowej opublikowany jest na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/ zakładka: Zbycie nieruchomości.

Kontakt: Uniwersytet Zielonogórski tel: 609 797 757 a.marciniak@adm.uz.zgora.pl

Lokalizacja