Integracja Asari z 7go

Integracja umożliwia automatyczny eksport ogłoszeń z systemu Asari do 7go. Dzięki niej nie trzeba ręcznie dodawać pojedynczych ofert. Poniżej prezentujemy krótką instrukcję zintegrowania Asari z naszym portalem.

1. Dostęp

W celu skorzystania z integracji, konieczne będą dane dostępowe do tzw. serwera FTP (części wspólnej między Asari a 7go). Skontaktuj się z nami, wtedy przygotujemy dla Ciebie wszystkie niezbędne dane, m.in.:

2. Zdefiniowanie nowego eksportu

Posiadając dane dostępowe, można przystąpić do utworzenia nowego eksportu w systemie Asari.

 1. Zaloguj się do Asari.
 2. Kliknij na strzałkę w prawym górnym rogu ekranu i z menu wybierz Administracja. integracja-asari-7go
 3. W menu po lewej stronie wybierz Eksport na portale, a następnie Dodaj własny FTP. integracja-asari-7go
 4. Kliknij Dodaj własny portal integracja-asari-7go
 5. W okienku uzupełnij następujące dane:
  • Nazwa: 7go.pl
  • Adres serwera: adres serwera, który od nas otrzymałeś (patrz: krok 1)
  • Katalog XML: xml
  • Podkatalog FOTO: foto
  • Użytkownik: nazwa użytkownika, którą od nas otrzymałeś (patrz: krok 1)
  • Hasło: hasło, które od nas otrzymałeś (patrz: krok 1)
  • Port: 21
  • Strona kodowa: UTF-8
  • Maks. liczba zdjęć: 10
  • Skrypt parsera pliku Xml: adres do skryptu, ktory od nas otrzymałeś (patrz: krok 1)
  • Resztę pól pozostaw puste i kliknij Zapisz. Jeśli wszystko zostało wypełnione poprawnie, nowy wpis powinien pojawić się na liście.
 6. W menu po lewej stronie wybierz Zarządzanie eksportami (w sekcji Eksport na portale) integracja-asari-7go
 7. Na liście Własny portal wybierz stworzone uprzednio konto. integracja-asari-7go
 8. Po wybraniu własnego portalu pojawi się nowe okno, zatwierdź wprowadzone dane klikając przycisk Zapisz.
 9. Gotowe! Teraz ogłoszenia w systemie Asari będą automatycznie wysyłać się do 7go.pl.