Mieszkanie na sprzedaż 13 m2, Głuszyca

14 500 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 13 m²

Lokalizacja Głuszyca, Sienkiewicza

Cena 14 500 zł

Kontakt Urząd Miejski w Głuszycy, 748 xxx xxx

Szczegóły

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PIĘTRZE BUDYNKU PRZY ULICY SIENKIEWICZA NR 65a/5a W GŁUSZYCY

Lokal składa się z jednej izby - pokoju o powierzchni użytkowej 13,26 m2. WC wspólne na korytarzu.

Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 128/1 o powierzchni 0,0268 ha wynosi 202/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00052805/1.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA 14 500 zł

WADIUM 1 450 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2019 roku (piątek) o godz. 10:20 w sali konferencyjnej pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

  2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 25 września 2019r.

  3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

  4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  1. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

  2. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  3. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

  4. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 5) bądź pod numerem telefonu 74 8866 757.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 26 sierpnia 2019r. do dnia 27 września 2019r.

Z  up. Burmistrz Głuszycy

(-) Grzegorz Szymański

Zastępca Burmistrza Głuszycy

Kontakt: Urząd Miejski w Głuszycy tel: 74 8866 757 bok@gluszyca.pl

Lokalizacja