Mieszkanie na sprzedaż 17 m2, Sochaczew

60 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 18 m²

Lokalizacja Sochaczew, Grunwaldzka

Cena 60 000 zł

Szczegóły

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEWA

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej oraz prawa własności udziału w gruncie

na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr IV/19/19 z dnia 22.01.2019 roku.

Lp.: 1.

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 8/16

Pow. użytk. lokalu w m2: mieszkanie- 17,96

Opis lokalu: Parter, 1 pokój, łazienka z wc, przedpokój, Lokal posiada pomieszczenie przynależne - piwnicę

Nr ewidencyjny nieruchomości: 1443/21

Pow. działki w m2: 3 788

Udział w działce: 1796/180670

Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr: PL1O/00015903/2

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w gruncie (brutto): 60 000,00zł

Wadium: 6 000zł

Postąpienie na przetargu: 1 000zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29.04.2019 roku o godz.10:00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do dnia 26.04.2019 roku na konto sum depozytowych Gminy Miasto Sochaczew: Bank PeKaO S.A. I Oddział Sochaczew Nr 23 1240 1822 1111 0000 0719 8469. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, IV piętro, pokój 519, tel. (0-46) 862-2235 wew. 331 istnieje możliwość obejrzenia lokalu mieszkalnego w dniu 25.04.2019r. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji udziela ww. Wydział. Gmina Miasto Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew

Kontakt: Urząd Miasta Sochaczew tel: 862-22-35 wew. 331 sekretariat@sochaczew.pl

Lokalizacja