Mieszkanie na sprzedaż 17 m2, Warszawa

131 150 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 18 m²

Lokalizacja Warszawa, Szegedyńska

Cena 131 150 zł

Szczegóły

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w  przetargu, którego przedmiotem jest nabycie prawa ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych, nabycie udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych oraz nabycie ekspektatywy prawa ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych w trybie art.11 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Przetarg składa się z dwóch etapów : pisemnego nieograniczonego i ustnego ograniczonego.

Przedmiotem przetargu jest:

  1. nabycie prawa ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w Warszawie, w trybie art.11 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

Adres lokalu ul. Szegedyńska 5 A Numer lokalu 164 Powierzchnia lokalu (w m2) 17,50 Położenie lokalu III piętro w budynku IV piętrowym Rozkład lokalu : 1 pokój, przedpokój z wnęka kuchenną, łazienka z w.c Cena wywoławcza (w zł) 131 150,00 Wadium (w zł) 10 000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu Administracja Osiedla WSM Młociny tel.: 22 835 24 96 w 113 Lokal po remoncie - w stanie deweloperskim.

Adres lokalu ul. Przy Agorze 3 Numer lokalu 66 Powierzchnia lokalu (w m2) 24,50 Położenie lokalu IV piętro w budynku X piętrowym Rozkład lokalu : 1 pokój z aneksem kuchennym, przedpokój ,łazienka z w.c Cena wywoławcza (w zł) 179 300,00
Wadium ( w zł ) 10 000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu Administracja Osiedla WSM Młociny tel.: 22 835 24 96 w 113 Lokal po remoncie - w stanie deweloperskim.

Adres lokalu ul. Przy Agorze 3 Numer lokalu 9 Powierzchnia lokalu (w m2) 37,00 Położenie lokalu parter w budynku X piętrowym Rozkład lokalu : 2 pokoje, ciemna kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c Cena wywoławcza (w zł) 238 000,00
Wadium ( w zł ) 10 000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu Administracja Osiedla WSM Młociny tel.: 22 835 24 96 w 113

Adres lokalu ul. Broniewskiego 22 Numer lokalu 52 Powierzchnia lokalu (w m2) 48,00 Położenie lokalu III piętro w budynku X piętrowym Rozkład lokalu: 3 pokoje, widna kuchnia,przedpokój, , łazienka z w.c Cena wywoławcza (w zł) 343 000,00 Wadium ( w zł ) 10 000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu Administracja Osiedla WSM Żoliborz III tel.: 22  203 45 80 w 2

Adres lokalu ul. Krasińskiego 34 Numer lokalu 14 Powierzchnia lokalu (w m2) 39,60 Położenie lokalu II piętro w budynku IV piętrowym Rozkład lokalu: 1 pokój , widna kuchnia, przedpokój, , łazienka z w.c Cena wywoławcza (w zł) 316 000,00 Wadium ( w zł ) 10 000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu Administracja Osiedla WSM Żoliborz III tel.: 22  203 45 80 w 2

Adres lokalu ul. Broniewskiego 6 Numer lokalu 120 Powierzchnia lokalu (w m2) 25,50 Położenie lokalu parter w budynku IV piętrowym Rozkład lokalu: 1 pokój, przedpokój z aneksem kuchennym , łazienka z w.c Cena wywoławcza (w zł) 190 000,00 Wadium ( w zł ) 10 000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu Administracja Osiedla WSM Żoliborz II tel.: 22  839 34 92

Adres lokalu ul. Magiera 7 A Numer lokalu 65 Powierzchnia lokalu (w m2) 27,00 Położenie lokalu I piętro w budynku X piętrowym Rozkład lokalu: 1 pokój , kuchnia, przedpokój, , łazienka z w.c Cena wywoławcza (w zł) 197 000,00 Wadium ( w zł ) 10 000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu Administracja Osiedla WSM Bielany tel.: 22  834 28 38

Adres lokalu ul. Kochanowskiego 5 Numer lokalu 55 Powierzchnia lokalu (w m2) 38,00 Położenie lokalu III piętro w budynku IV piętrowym Rozkład lokalu 2 pokoje, widna kuchnia, przedpokój, łazienka z wc Cena wywoławcza (w zł) 240 000,00 Wadium (w zł) 10  000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu: Administracja Osiedla WSM Piaski tel.: 22 669-52-52

Adres lokalu ul. Kochanowskiego 4 Numer lokalu 19 Powierzchnia lokalu (w m2) 38,00 Położenie lokalu IV piętro w budynku IV piętrowym Rozkład lokalu 2 pokoje, widna kuchnia, przedpokój, łazienka z wc Cena wywoławcza (w zł) 241 000,00 Wadium (w zł) 10  000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu: Administracja Osiedla WSM Piaski tel.: 22 669-52-52

Adres lokalu ul. Broniewskiego 77 Numer lokalu 190 Powierzchnia lokalu (w m2) 55,50 Położenie lokalu VIII piętro w budynku X piętrowym Rozkład lokalu 3 pokoje, widna kuchnia, przedpokój, łazienka z wc Cena wywoławcza (w zł) 325 000,00 Wadium (w zł) 10  000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu: Administracja Osiedla WSM Piaski tel.: 22 669-52-52

Adres lokalu ul. Hery 11 Numer lokalu 86 Powierzchnia lokalu (w m2) 44,10 Położenie lokalu I piętro w budynku III piętrowym Rozkład lokalu 1 pokój, widna kuchnia, przedpokój, łazienka z wc Cena wywoławcza (w zł) 314 000,00 Wadium (w zł) 10  000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu: Administracja Osiedla WSM Hery tel.: 664 846 783

Adres lokalu ul. Międzyborska 17 Numer lokalu 25 Powierzchnia lokalu (w m2) 50,40 Położenie lokalu V piętro w budynku V piętrowym Rozkład lokalu 2 pokoje, widna kuchnia, przedpokój, łazienka z wc Cena wywoławcza (w zł) 348 000,00 Wadium (w zł) 10  000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu: Administracja Osiedla WSM Latyczowska tel.: 22 870 11 22

  1. Nabycie udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych, położonych w hali garażowej w Warszawie, w trybie art.11 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

Adres hali garażowej ul. Międzyborska 17 Numer miejsca garażowego 36 Cena wywoławcza (w zł) 18 000,00 Wadium (w zł) 1 000,00 Kontakt do Administracji Osiedla: Administracja Osiedla WSM Latyczowska
tel.: 22 870-11-22 lub 531 – 565 - 507

Adres hali garażowej ul. Książkowa 9 Numer miejsca garażowego 12 Cena wywoławcza (w zł) 13 000,00 Wadium (w zł) 1 000,00 Kontakt do Administracji Osiedla: Administracja Osiedla WSM Nowodwory tel.: 22 676-83-02

  1. Nabycie ekspektatywy prawa ustanowienia odrębnej własności do lokali mieszkalnych położonych w Warszawie:

Adres lokalu ul. Elbląska 67 Numer lokalu 158 Powierzchnia (w m2) 24,00 Położenie lokalu I piętro w budynku X piętrowym Rozkład lokalu: 3 pokoje, widna kuchnia, przedpokój, łazienka, wc Cena wywoławcza (w zł) 310 904,00 Wadium (w zł) 10 000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu: Administracja Osiedla WSM Żoliborz IV tel.: 22 568-97-67, 22 568-97-69

Miejsce i termin składania ofert:

1.Pisemne oferty przetargowe złożone na formularzu oferty przyjmowane są w Kancelarii w Biurze Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pokój nr.7 (parter), w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Przetarg na lokal /miejsce postojowe nr …. przy ul…..” w terminie do 16.11.2017r., do godz. 09:00. Formularz oferty oraz Regulamin sprzedaży lokali odzyskanych dostępne są do pobrania na stronie internetowej WSM ( www.WSM.pl), w Administracjach Osiedli oraz Biurze Zarządu WSM pok. 107 ( I piętro ). Oferty niezłożone na podanym wzorze Formularza Oferty oraz niespełniające wymogów zawartych w Regulaminie sprzedaży lokali odzyskanych przez WSM będą odrzucane przez Komisję Przetargową. 2. Oferta pisemna, złożona na Formularzu Oferty, powinna zawierać : a) Imię i nazwisko (nazwa firmy w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ) dokładny adres i telefon oferenta , a także o ile oferent go posiada – numer NIP i PESEL b) Wskazanie lokalu, którego dotyczy oferta. c) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży lokali odzyskanych przez WSM (dostępny na stronie www Spółdzielni w zakładce „regulaminy, uchwały” - lub w siedzibie Biura Zarządu przy ul. Elbląskiej 14), i warunkami przetargu oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń. d) Ofertę cenową nabycia prawa do danego lokalu i/lub miejsca postojowego i/lub garażu nie mniejszą od ceny wywoławczej; e) Dowód wpłaty wadium. f) Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu. g) Własnoręczny podpis oferenta. h) Oświadczenia o których mowa w §7 ust.4 Regulaminu.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

1.Otwarcie kopert nastąpi w dniu 16.11.2017r. , o godz. 11:00 w Biurze Zarządu - Sala Konferencyjna (II piętro).

2.Przetarg składa się, z zastrzeżeniem § 9 b Regulaminu, z dwóch etapów:

a. etap pisemny nieograniczony – w którym oferenci składają pisemne oferty zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu,
b) etap ustny ograniczony - w którym oferenci , którzy złożyli na dany lokal pisemną ważną ofertę w etapie pisemnym nieograniczonym, biorą udział w ustnej licytacji na zasadach określonych w § 9 a Regulaminu. Licytację na etapie ustnym ograniczonym przeprowadza się, jeżeli na dany lokal złożono więcej niż jedną ofertę w etapie pisemnym nieograniczonym

  1. W przypadku złożenia tylko jednej ważnej pisemnej oferty w etapie pisemnym nieograniczonym na dany lokal, lokal ten zostaje nabyty przez jedynego oferenta za cenę podaną w ofercie pisemnej.

  2. Oferenci zobowiązani są do stawienia się w miejscu i czasie otwarcia ofert pod rygorem braku możliwości uczestnictwa w dalszej procedurze przetargowej tj. w etapie ustnym ograniczonym i w konsekwencji możliwości odrzucenia złożonych przez nich ofert.

  3. Osoby, które nie wygrały przetargu na dany lokal mają możliwość przystąpienia do przetargu ustnego ograniczonego na inny lokal, na który nie została złożona żadna oferta – na zasadach określonych w § 9b Regulaminu ( dana osoba może uczestniczyć w tylu przetargach na lokale, ile wpłaciła wadiów). 6. Oferent, który został zwycięzcą przetargu zobowiązany jest w terminie do 40 dni od daty wygrania przetargu, wpłacić na konto Spółdzielni pełną zaoferowaną kwotę, po czym nastąpi ustalenie terminu spisania stosownej umowy.

  4. Termin postawienia lokalu do dyspozycji nabywcy zostanie podany pisemnie wraz z informacją o wyniku przetargu. Od dnia postawienia lokalu do dyspozycji nabywcy jest on zobowiązany uiszczać opłaty eksploatacyjne. Natomiast wydanie lokalu nastąpi po wpłaceniu całej zaoferowanej kwoty.

  5. Koszty sporządzenia aktu notarialnego , dokumentacji niezbędnej do zawarcia tego aktu oraz postępowania wieczystoksięgowego ponosi Nabywca.

Wpłatę wadium w wysokości podanej dla danego lokalu należy wpłacić na konto Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: Bank: PKO BP XX O/W-Wa, numer rachunku 09 1020 1156 0000 7002 0064 5101, podając w tytule wpłaty adres lokalu. Wpłata winna wpłynąć na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , pod rygorem niedopuszczenia do przetargu ( potwierdzenie należy dołączyć do złożonej w kopercie oferty ).

Zabezpieczeniem podpisania umowy jest wpłata Wadium i zaoferowanej w przetargu kwoty nabycia lokalu. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, w terminie 40 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu nie wpłaci na konto Spółdzielni zaoferowanej kwoty.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, podlega zwrotowi z chwilą zakończenia postępowania przetargowego najpóźniej w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z przetargu. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa do lokalu.

Aby obejrzeć oferowane lokale, należy skontaktować się z odpowiednią Administracją Osiedla WSM. Informacji w sprawie przetargu udziela także Dział Członkowsko-Lokalowy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Elbląska 14 w Warszawie, pokój 107 tel.: 22 56-13-420 lub pokój 106 tel.: 22 56-13-421.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli osoba , której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku , o którym mowa w art.161 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych albo osoba, o której mowa w art.15 ust.2 ww. ustawy, zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje do sprzedaży mieszkania w nowo realizowanej inwestycji na Tarchominie- WSM Osiedle Szmaragdowe, dojazd od ul. Światowida i Ceramicznej ( Dzielnica Białołęka ) - zapraszamy na strony internetowe Spółdzielni www.szmaragdowe.pl, www.wsm.pl Atuty inwestycji: dobra lokalizacja, wygodne funkcjonalne rozkłady mieszkań, bliskość głównych szlaków komunikacyjnych, własność gruntu, przystępne ceny.

Kontakt: Zarząd WSM tel: 22 835 24 96 w 113 gabriela.pietrzak@wsm.pl

Lokalizacja