Mieszkanie na sprzedaż 22 m2, świeradów-zdrój

30 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 22 m²

Lokalizacja Świeradów-Zdrój, Zdrojowa

Cena 30 000 zł

Szczegóły

Burmistrz Miasta Świeradów - Zdrój

ogłasza

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa własności nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny nr 17 położony w budynku przy ul. Zdrojowej 5 w Świeradowie-Zdroju wraz z udziałem w gruncie.

Lokal mieszkalny nr 17 o pow użytkowej 22,00 m2, (do lokalu przylega weranda o pow 4,20 m2) położony na poddaszu w budynku mieszkalnym wielolokalowym zlokalizowanym na działce nr 16/1, am. 6, Obr 4 (KW nieruchomości – JG1S/00012064/9) ul. Zdrojowa 5.

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruncie – 30.000.00 zł.

W tym wartość udziału w gruncie (2,42%) - 1.000,00 zł

P r z e t a r g odbędzie się dnia 17-05-2019 r. o godz.12.00

Wadium w wysokości 3.000,00 zł.

Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt i staraniem nabywcy

Nieruchomość lokalowa -LOKAL MIESZKALNY NR 17 o pow. użytkowej 22,00 m2, położony na poddaszu w budynku mieszkalnym wielolokaowym. Lokal składa się z pokoju i kuchni do lokalu przylega weranda o pow 4,20 m2. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Z własnością lokalu związany jest udział 2,42% w prawie własności wspólnych niepodzielnych części budynku i w działce gruntu nr 16/1 o pow 536 m2.

Budynek mieszkalno-usługowy, wolnostojący 3 kondygnacyjny wybudowany systemem tradycyjnym ok 1900 r.

Nieruchomość położona na obszarze objętym ochroną konserwatorską z uwagi na wpisanie Miasta Świeradów-Zdrój do rejestru zabytków.

Nieruchomość położona na terenie strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Świeradów-Zdrój na terenie obszaru górniczego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy centrotwórczej lub mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, sala nr 24a II piętro.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Urzędu Miasta

nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505

w Banku Zachodnim WBK SA I/O Świeradów-Zdrój w terminie do dnia 14-05-2019 r.

Za zgodną z terminem podanym w ogłoszeniu ustala się datę uznania konta Urzędu Miasta.

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie przelane na wskazany przed przetargiem nr konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia przetargu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i jego wypisów oraz opłaty sądowej księgi wieczystej ponosi nabywca w kancelarii notarialnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • w pok. nr 24C, w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój

  • telefonicznie 75 78 17 297, 75 78 16 489

  • Strona internetowa: www.swieradowzdroj.pl

  • E-mail: um@swieradowzdroj.pl

Świeradów - Zdrój, dnia 05.04.2019 r.

Kontakt: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój tel: 75 78 17 297, 75 78 16 489 um@swieradowzdroj.pl

Lokalizacja