Mieszkanie na sprzedaż 26 m2, Białogard

27 144 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 26 m²

Lokalizacja Białogard, Grunwaldzka

Cena 27 144 zł

Szczegóły

B U R M I S T R Z B I A Ł O G A R D U

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu

na sprzedaż nieruchomości

  1. Nieruchomość położona w Białogardzie przy ul. Grunwaldzkiej 22, stanowiąca lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 26,50 m2, do lokalu przynależy strych, schowek i komórka o łącznej pow. użytkowej 8,60 m2 wraz z udziałem 76/1000 części w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 509/1, obręb 006 o powierzchni 508,00 m2, opisana w księdze wieczystej Kw nr KO1B/00028665/6.

  2. Nieruchomość przeznaczona jest do: sprzedaży.

  3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 27.144,00 zł.

  4. Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, pokój 214.

  5. Wysokość wadium – 5.000,00 zł.

  6. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Białogard, i opublikowane na stronach internetowych Urzędu: www.bialogard.info i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bialogard.info w zakładce „Nieruchomości do zbycia”.

  7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard, pokój nr 119, tel. 312 26 44.

Kontakt: Urząd Miasta Białogard tel: 312 26 44 um.sekretariat@bialogard.info

Lokalizacja