Mieszkanie na sprzedaż 28 m2, Sochaczew

76 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 28 m²

Lokalizacja Sochaczew, Słowackiego

Cena 76 000 zł

Szczegóły

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEWA

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej oraz prawa własności udziału w gruncie

na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr VII/48/19 z dnia 21.05.2019 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.09.2019 roku o godz.10:00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do dnia 02.09.2019 roku na konto sum depozytowych Gminy Miasto Sochaczew: Bank PeKaO S.A. I Oddział Sochaczew Nr 23 1240 1822 1111 0000 0719 8469. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, IV piętro, pokój 519, tel. (0-46) 862-2235 wew. 331 istnieje możliwość obejrzenia lokalu mieszkalnego w dniu 30.08.2019r. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji udziela ww. Wydział. Gmina Miasto Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew

Kontakt: Urząd Miasta Sochaczew tel: 862-22-35 wew. 331 sekretariat@sochaczew.pl

Lokalizacja