Mieszkanie na sprzedaż 29 m2, Białogard

30 627 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 30 m²

Lokalizacja Białogard, Lipowa

Cena 30 627 zł

Szczegóły

B U R M I S T R Z B I A Ł O G A R D U

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu

na sprzedaż nieruchomości

  1. Nieruchomość położona w Białogardzie przy ul. Lipowej 24, stanowiąca lokal mieszkalny nr 3a o pow. użytkowej 29,90 m2, do lokalu przynależy piwnica o pow. użytkowej 10,70 m2 wraz z udziałem 69/1000 części w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 451/5, obręb 006 o powierzchni 573,00 m2, opisana w księdze wieczystej Kw nr KO1B/00044249/2.

  2. Nieruchomość przeznaczona jest do: sprzedaży.

  3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 30.627,00 zł.

  4. Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, pokój 214.

  5. Wysokość wadium – 5.000,00 zł.

  6. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Białogard, i opublikowane na stronach internetowych Urzędu: www.bialogard.info i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bialogard.info w zakładce „Nieruchomości do zbycia”.

  7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard, pokój nr 119, tel. 312 26 44.

Kontakt: Urząd Miasta Białogard tel: 312 26 44 um.sekretariat@bialogard.info

Lokalizacja