Mieszkanie na sprzedaż 30 m2, Wrocław

81 900 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 30 m²

Lokalizacja Wrocław, Tadeusza Kościuszki

Cena 81 900 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości

sprzeda z wolnej ręki

w trybie pisemnego przetargu ofertowego

udział w ½ części w prawie własności samodzielnego lokalu mieszkalnym nr 24

położonego we Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej 33

wchodzącego w skład masy upadłości

Elżbiety Janasik

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przetarg zostanie przeprowadzony za zezwoleniem Sędziego-komisarza wydanym postanowieniem z dnia 17 czerwca 2019 roku, sygn. akt VIII GUp 229/17, oraz zgodnie z regulaminem obowiązującym od dnia 3 lipca 2019r.

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem sprzedaży jest udział w ½ części w prawie własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 24, o powierzchni użytkowej 30,06 m2, umiejscowionego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym we Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej 33, stanowiącego odrębną nieruchomość, wraz z wynoszącym 97/10.000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu 19/4 Am-9 obręb Nowy Dwór, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00136485/5, za cenę nie mniejszą niż kwota 81.900 zł.

Cena wywoławcza: 81,900 zł brutto.

Wpłata wadium:

Wadium w wysokości 10.000,00 zł należy wpłacić na konto masy upadłości: Elżbieta Janasik, numer rachunku 44 1090 2398 0000 0001 1404 7510, do dnia 30 lipca 2019 roku z podaniem tytułu wpłaty „WADIUM PRZETARG – BUDZISZYŃSKA”, a odcinek wpłaty powinien być dołączony do składanej oferty.

Miejsce i termin składania ofert:

Miejscem składania ofert jest Kancelaria Notarialna we Wrocławiu Lech Borzemski Romuald Borzemski Helena Szymczyk-Grabińska Plac Solny 13, 50-061 Wrocław.

Oferty należy składać w dniach od 29 lipca 2019 roku do 30 lipca 2019 roku w godzinach od 10 00 do 1400, przy czym o ważności oferty decyduje data wpływu do Biura Kancelarii.

Miejsce publikacji ogłoszenia:

Syndyk zaprasza do udziału w nieograniczonym pisemnym przetargu ofert zamieszczając ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w internecie na stronie Monitora Urzędowego i na portalach internetowych związanych ze sprzedażą nieruchomości oraz na stronie internetowej www.syndykwroclaw.pl.

Kontakt telefoniczny i dane adresowe syndyka:

Kontakt z syndykiem: 669 661 151 lub osobą współpracującą: 602 801 617

Biuro syndyka: Wrocław, ul. Piłsudskiego 74

Strona internetowa syndyka: www.syndykwroclaw.pl.

Kontakt: Syndyk Ewa Trojanowska tel: 669 661 151 e.trojanowska48@gmail.com

Lokalizacja