Mieszkanie na sprzedaż 32 m2, Płock

98 600 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 33 m²

Lokalizacja Płock, Bielska

Cena 98 600 zł

Kontakt Syndyk Anna Kubera, 602 xxx xxx

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Sabiny Bogusławy Dąbrowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 82/18 ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Płocku przy ulicy Bielskiej 51A. Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 32,94 m² (pokój, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój). Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 15,12 m².

Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00118925/5.

Minimalna cena sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego wynosi 98.600,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) netto.

Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 27 października 2019 r. o godz. 13.20 w sali nr 111.

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. NUMER OGŁOSZENIA: 1217816 I DATA WPROWADZENIA: 2019-09-04 I WYŚWIETLEŃ: 4 I ​​​​ WYŚWIETLEŃ NA LISCIE: 340

Kontakt: Syndyk Anna Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Lokalizacja