Mieszkanie na sprzedaż 34 m2, żagań

38 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 34 m²

Lokalizacja Żagań, Śląska

Cena 38 000 zł

Kontakt Urząd Miasta Żagań, 068 xxx xxx

Szczegóły

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA

PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż komunalnej nieruchomości

Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży na własność jest lokalu mieszkalny nr 3 przy ul. Śląskiej 49 o powierzchni 34,19 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 10,44 m2 oraz udziałem 89/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 1375 o powierzchni 1856 m2.

Cena nieruchomości 38.000,00 zł i jest to cena wywoławcza

Wadium 7.600,00 zł.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny znajduje się budynku mieszkalnym 2-kondygnacyjnym, z użytkowym poddaszem, murowanym, podpiwniczonym. Budynek wybudowany został w 1919 r. Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Lokal mieszkalny nr 3 znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Bezpośrednie wejście do lokalu odbywa się przez wspólny z lokalem nr 4 przedpokój. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń. W lokalu nie ma toalety. Ściany i sufity wewnętrzne, niemalowane. Podłogi – deski, częściowo spróchniałe. Stolarka okienna drewniana w złym stanie technicznym. Ogrzewanie indywidualne, piec kaflowy w jednym pomieszczeniu, w drugim pomieszczeniu ogrzewania brak. W lokalu instalacje elektryczna, wodna i kanalizacyjna do remontu. Do lokalu przynależy piwnica.

Nieruchomość wpisana w jest w księdze wieczystej Kw Nr ZG1G/00041600/3.

Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).

Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 15 listopada 2019 r.

Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie.

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 24 września 2019 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły.

Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu winny dysponować dowodem osobistym (swoim i małżonka), aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), Tel. (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Kontakt: Urząd Miasta Żagań tel: (068) 477 10 42 info@um.zagan.pl

Lokalizacja