Mieszkanie na sprzedaż 35 m2, Płock

103 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 36 m²

Lokalizacja Płock, Dąbrówki

Cena 103 000 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Andrzeja Ochocińskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 87/18 ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 61 położonego w Płocku przy ulicy Dąbrówki 1. Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 35,60 m² (pokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka z w.c., przedpokój).

Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00123980/6.

Minimalna cena sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Monikę Bryłkę na kwotę 103.000,00 zł (sto trzy tysiące złotych) netto.

Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 31 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w sali nr 111.

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326.

Kontakt: Syndyk Anna Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Lokalizacja