Mieszkanie na sprzedaż 35 m2, Warszawa

223 400 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 36 m²

Lokalizacja Warszawa, Rembielińska

Cena 223 400 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Zdzisława Kaczora – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: X GUp 205/18) ogłasza przetarg sądowy na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 30 w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 10a o powierzchni 35,5 m² (dalej: „Przedmiot przetargu”), dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr KW WA3M/00435321/2.

  1. Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi 223.400 (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta) złotych.

  2. Pisemne oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2018 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

  3. Wymagane wadium w wysokości 22.340 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści) złotych należy wpłacić przelewem na rachunek w: Santader Bank Polska S.A. (dawniej: Bank Zachodni WBK) o numerze: 96 1090 1883 0000 0001 3625 4450, najpóźniej do dnia 14 grudnia 2018 roku.

  4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 18 grudnia 2018 roku, o godz. 14:45, sala 119.

  5. Operat szacunkowy jest dostępny w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa oraz w Kancelarii Syndyka pod adresem: Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Meissner, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4/23, 00 – 621 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

  6. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje udziela syndyk pod numerem telefonu: 693 – 650 – 330.

Kontakt: Syndyk Michał Meissner tel: 693 650 330 michal.meissner@meissner-kancelaria.pl

Lokalizacja