Mieszkanie na sprzedaż 35 m2, Warszawa

195 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 35 m²

Lokalizacja Warszawa, Anastazego Kowalczyka

Cena 195 000 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Pawła Wolana – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: X GUp 132/18) ogłasza przetarg sądowy na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 14 położonego na trzeciej kondygnacji w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Anastazego Kowalczyka 3 o powierzchni 35,00 m² (dalej: „Przedmiot przetargu”), dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr KW WA3M/00440251/8.

  1. Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi 195 000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych.

  2. Pisemne oferty należy składać do dnia 13 lutego 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

  3. Wymagane wadium w wysokości 19 500 (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset) złotych należy wpłacić przelewem na rachunek w: Santader Bank Polska S.A. (dawniej: Bank Zachodni WBK) o numerze: 81 1090 1883 0000 0001 3601 9107, najpóźniej do dnia 13 lutego 2019 roku.

  4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 15 lutego 2019 roku, o godz. 12:00, sala 14.

  5. Operat szacunkowy jest dostępny w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa oraz w Kancelarii Syndyka pod adresem: Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Meissner, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4/23, 00 – 621 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

  6. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje udziela syndyk pod numerem telefonu: 693 – 650 – 330.

Operat szacunkowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1370

Postanowienie: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1371

Kontakt: Syndyk Michał Meissner tel: 693 650 330 michal.meissner@meissner-kancelaria.pl

Lokalizacja