Mieszkanie na sprzedaż 38 m2, Grzmiąca

29 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 39 m²

Lokalizacja Grzmiąca, Spółdzielców

Cena 29 000 zł

Szczegóły

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PARTERZE BUDYNKU PRZY ULICY SPÓŁDZIELCÓW 3/2 W GRZMIĄCEJ

Lokal składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju o powierzchni użytkowej 38,53 m2.

WC usytuowane na zewnątrz budynku.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 181/2 o powierzchni 0,0713 ha wynosi 3880/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00015434/8.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA 29 000 zł

WADIUM 2 900 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marzec 2019 roku (środa) o godz. 10:20 w sali konferencyjnej pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

  2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 25 marca 2019r.

  3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

  4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  1. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

  2. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  3. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

  4. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 5) bądź pod numerem telefonu 74 8866 757.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 27 lutego 2019r. do dnia 27 marca 2019r.

Z up. Burmistrza

( - ) Grzegorz Szymański

Zastępca Burmistrza Głuszycy

Kontakt: Urząd Miejski w Głuszycy tel: 74 8866 757 bok@gluszyca.pl

Lokalizacja