Mieszkanie na sprzedaż 39 m2, Ruda śląska

49 600 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 39 m²

Lokalizacja Ruda Śląska, Fryderyka Joliot-Curie

Cena 49 600 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Łukasza Więckowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. J. Curie 2D, dla której to nieruchomości lokalowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr GL1S/00013014/3.

Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania to jest 49 600,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 17 stycznia 2018 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 4 960,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem www.bbpg.pl/syndyk/lukaszwieckowski.zip. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail: syndyk@tomaszbiel.pl. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu, a także ewentualna dodatkowa ustna licytacja odbędą się w dniu 17 stycznia 2018 roku o godz. 16:15 w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7.

Kontakt: Tomasz Biel tel: 327506269 syndyk-przetarg@omgm.pl

Lokalizacja