Mieszkanie na sprzedaż 42 m2, Płock

154 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 43 m²

Lokalizacja Płock, Armii Krajowej

Cena 154 000 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Radosława Wyrwasa – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 71/18 ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 5C.

Lokal mieszkalny nr 12 położony na drugim piętrze posiada powierzchnię użytkową 42,81 m² (pokój dzienny, sypialnia, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój). Z własnością lokalu związana jest powierzchnia przynależna (piwnica) o powierzchni 2,30 m².

Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00114709/7.

Minimalna cena sprzedaży prawa własności lokalu określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Monikę Bryłkę na kwotę 154.000,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.

Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 57 1940 1076 3150 9332 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 maja 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 08 maja 2019 r. o godz. 13.00 w sali nr 111.

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326.

Kontakt: Syndyk Piotr Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Lokalizacja