Mieszkanie na sprzedaż 42 m2, Wrocław

259 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 43 m²

Lokalizacja Wrocław, Kaszubska

Cena 259 000 zł

Szczegóły

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE POŁOŻONE PRZY UL. KASZUBSKIEJ WE WROCŁAWIU

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki

1/. lokal mieszkalny nr 88, położony we Wrocławiu przy ul. Kaszubskiej 15, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 93 / 10.000 udziałem w nieruchomości wspólnej – prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1K / 00092458 / 6) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00319068 / 3

za cenę nie mniejszą (netto) niż 259.000 zł

(słownie : dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

■→ Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki regulaminu w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 14.00 pod adres: Kancelarii syndyka Katarzyny Piórkowskiej - Frątczak ul. Stalowa 92a lok. 3, 53-440 Wrocław osobiście lub drogą pocztową.

■→ O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.

■→ Dodatkowe informacje o przetargu, oraz regulamin sprzedaży można uzyskać w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Stalowej 92a lok. 3 lub telefonicznie pod numerem 71 307 13 05 lub mailowo pod adresem: biuro@krpfides.pl.

■→ Pełna treść ogłoszenia wraz z informacją o sprzedaży nieruchomości w Rzepienniku Marciszewskim na stronie www.ardobiejewska.pl

Kontakt: Syndyk Katarzyna Piórkowska-Frątczak tel: 71 307 13 05 biuro@krpfides.pl

Lokalizacja