Mieszkanie na sprzedaż 44 m2, Garwolin

115 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 45 m²

Lokalizacja Garwolin, Romanówka

Cena 115 000 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości, zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym na nabycie lokalu mieszkalnego nr 25 wraz z piwnicą, położonego w woj. mazowieckim, powiat garwoliński, miejscowość GARWOLIN (08-400), ul. Romanówka 4. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00070958/0.

Miejscowość: Garwolin

Ul. Romanówka 4 m. 25

Pow.44,8m2 + piwnica 6m2

2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 115.000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych).

Pisemne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 stycznia 2019r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Wymagane wadium w wysokości 11.500,00zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych) Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 11 stycznia 2019r. o godz. 14:45, sala A120. Operat szacunkowy jest dostępny w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu 574 667 248.

Kontakt: Syndyk Łukasz Cieślak tel: 574 667 248 l.cieslak@kancelariamc.pl

Lokalizacja