Mieszkanie na sprzedaż 44 m2, Warszawa

361 300 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 44 m²

Lokalizacja Warszawa, Wał Miedzeszyński

Cena 361 300 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Mariusza Górskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: X GUp 970/18) ogłasza przetarg sądowy na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 17a położonego w budynku wielorodzinnym, w Warszawie (02 – 091) przy ul. Żwirki i Wigury 57 o powierzchni 44,40 m² (dalej: „Przedmiot przetargu”), dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1M/00399791/8.

  1. Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi 361 300 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) złotych.

  2. Pisemne oferty należy składać do dnia 6 maja 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

  3. Wymagane wadium w wysokości 36 130 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto trzydzieści) złotych należy wpłacić przelewem na rachunek w: Santader Bank Polska S.A. (dawniej: Bank Zachodni WBK) o numerze: 69 1090 1883 0000 0001 4141 6403, najpóźniej do dnia 6 maja 2019 roku.

  4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 9 maja 2019 roku, o godz. 9.30, sala 120.

  5. Operat szacunkowy jest dostępny w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa oraz w Kancelarii Syndyka pod adresem: Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Meissner, ul. Mokotowska 52a lok. 10, 00 – 543 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

  6. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje udziela syndyk pod numerem telefonu: 693 – 650 – 330.

Kontakt: Syndyk Michał Meissner tel: 693 650 330 michal.meissner@meissner-kancelaria.pl

Lokalizacja