Mieszkanie na sprzedaż 45 m2, Płock

10 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 46 m²

Lokalizacja Płock, Jaśminowa

Cena 10 000 zł

Szczegóły

OBWIESZCZENIE

Syndyk Masy Upadłości Julii Przybysz zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący ¼, we współwłasności lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Płocku przy ul. Jaśminowej 2, o powierzchni 45,7 m2 składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc oraz przynależnej piwnicy, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1P/00099437/7.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy zł.) co stanowi 8% wartości rynkowej całej nieruchomości.

Bezwarunkowe oferty na zakup w/w udziału w nieruchomości z określeniem ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej, należy składać w terminie do dnia 07.01.2019 r. do godz. 10,00 w Biurze Syndyka w Poznaniu ul. Wiktora Jankowskiego 2, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta zakupu nieruchomości”. Do oferty zakupu należy dołączyć dowód wpłaty wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, na konto masy upadłości w Alior Bank SA nr 49 2490 0005 0000 4600 9627 4663.

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w Poznaniu, w dniu 07.01.2019 r. o godz. 11,00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wpłaconego wadium w kwocie nominalnej w terminie 7 dni.

Regulamin Sprzedaży jest dostępny w Biurze Syndyka w Poznaniu (tel. + 48 602 677 928; e-mail synd.bogsob@gmail.com) w godz. od 9,00 do 13,00, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt: Syndyk Bogusław Sobczak tel: + 48 602 677 928 synd.bogsob@gmail.com

Lokalizacja