Mieszkanie na sprzedaż 47 m2, żagań

105 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 48 m²

Lokalizacja Żagań, Reymonta

Cena 105 000 zł

Szczegóły

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA

PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż komunalnej nieruchomości

Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży na własność jest lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Reymonta 4 w Żaganiu, o powierzchni 47,84 m2 z pomieszczeniami przynależnymi: dwoma strychami o łącznej powierzchni 6,80 m2 i dwoma piwnicami o łącznej powierzchni 14 m2 oraz udziałem 223/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 2382 o powierzchni 525 m2.

Cena nieruchomości 105.000,00 zł i jest to cena wywoławcza

Wadium 10.500,00 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w Żaganiu przy ul. Reymonta. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynki usługowe oraz budynki użyteczności publicznej. Lokal mieszkalny nr 3 znajduje się w budynku mieszkalnym, trzykondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjnej. W budynku znajdują się trzy lokale mieszkalne oraz pomieszczenia przynależne do lokali. Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na trzeciej kondygnacji nadziemnej. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Powierzchnia lokalu wynosi 47,84m2. Do lokalu przynależą dwie piwnice o powierzchni 4 i 10 metrów2 oraz dwa strychy o powierzchni 1,7 metra2 i 5.10 metra2. Stan techniczny lokalu jest zły i wymaga przeprowadzenia remontu. Opis elementów lokalu: podłogi i posadzki – deska podłogowa, stolarka okienna i drzwiowa – okna drewniane w stanie złym, drzwi płycinowe, wykończenie ścian – tynki cementowo-wapienne, malowane, instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa, ogrzewanie – w kuchni piec kaflowy kuchenny, w pokojach piece kaflowe. Z prawem własności lokalu związany jest udział 233/1000 w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2382 o powierzchni 525 metrów2. Nieruchomość znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą LVIII/43/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum-Zachód i oznaczona jest symbolem 1MU oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

Nieruchomość wpisana w jest w księdze wieczystej Kw Nr ZG1G/00040368/7.

Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).

Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 10 maja 2019 r.

Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie.

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 25 marca 2019 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły.

Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu winny dysponować dowodem osobistym (swoim i małżonka), aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), Tel. (068) 477 10 42, 10 08 lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Kontakt: Urząd Miasta Żagań tel: (068) 477 10 42 info@um.zagan.pl

Lokalizacja