Mieszkanie na sprzedaż 48 m2, Chrzanów

120 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 49 m²

Lokalizacja Chrzanów, Henryka Jordana

Cena 120 000 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Moniki Pabis – Topy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert

w konkursie na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości lokalowej nr 22 położonej w Chrzanowie przy ul. Jordana 8, dla której w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KR1C/00084994/8.

Lokal o powierzchni użytkowej 48,70 m2 usytuowany jest na VII piętrze budynku wielolokalowego i składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki oraz trzech pokoi. Lokal posiada balkon. Do lokalu przynależy piwnica nr 22 o powierzchni 2,01 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka oraz wpłacania wadium w kwocie 5.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości, pod rygorem odrzucenia oferty, upływa w dniu 6 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii oraz wpływu wadium na rachunek bankowy masy), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 7 lutego 2019 r. o godzinie 14:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze.

Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 60 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz o szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są w ofercie umieszczonej na stronie internetowej www.krpu.pl oraz w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze. Zapytania należy kierować na adres e-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl, ewentualnie telefonicznie pod numerem (12) 623 54 20. W kancelarii można zapoznać się z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości oraz innymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu konkursu. Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 308/18 i wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Oględziny nieruchomości, możliwe są po ustaleniu terminu pod numerem telefonu +48 669 984 155 lub kancelarią syndyka pod numerem (12) 623 54 21.

Kontakt: Syndyk Łukasz Zagórski tel: (12) 623 54 20 lukasz@zagorski-doradztwo.pl

Lokalizacja