Mieszkanie na sprzedaż 48 m2, Sierpc

57 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 48 m²

Lokalizacja Sierpc, Jana Pawła II

Cena 57 000 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Ewy Janiny Klimaszewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VGUp 34/18 ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 2/3 w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 12 o powierzchni użytkowej 48,00 m², dla którego Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW PL1E/00022297/2.

Minimalna cena sprzedaży udziału w wysokości 2/3 w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Monikę Bryłkę na kwotę 57.000,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.

Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 5.700,00 zł (pięć tysięcy siedemset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 57 1940 1076 3150 9332 0000 0000 prowadzony przez Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2018 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ulica Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 13.30 w sali nr 110.

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326 lub pod adresem piotr-kubera@wp.pl.

Kontakt: Syndyk Piotr Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Lokalizacja