Mieszkanie na sprzedaż 48 m2, Sierpc

45 600 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 48 m²

Lokalizacja Sierpc, Płocka

Cena 45 600 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Ewy Janiny Klimaszewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VGUp 34/18 ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 2/3 w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 12 o powierzchni użytkowej 48,00 m², dla którego Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW PL1E/00022297/2.

Minimalna cena sprzedaży udziału w wysokości 2/3 w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi 45.600,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych) netto.

Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 57 1940 1076 3150 9332 0000 0000 prowadzony przez Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lipca 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ulica Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 09 lipca 2019 r. o godz. 11.30 w sali nr 111.

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326 lub pod adresem piotr-kubera@wp.pl.

Kontakt: Syndyk Piotr Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Lokalizacja