Mieszkanie na sprzedaż 49 m2, Warszawa

74 600 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 50 m²

Lokalizacja Warszawa, Królowej Marysieńki

Cena 74 600 zł

Kontakt Syndyk Michał Meissner, 693 xxx xxx

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Danuty Dzięgielewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: XIX Gup 447/19) ogłasza przetarg z wolnej ręki: udziału ¼ w spadku po Wandzie Bogusławskiej albo za zgodą pozostałych spadkobierców udziału ¼ w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 69 położonej w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 31, nr księgi wieczystej WA2M/00477560/8.

  1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 74 600 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset) złotych.

  2. Wymagane wadium w wysokości 7 460 (słownie: siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) złotych należy wpłacić przelewem na rachunek w: Santader Bank Polska S.A. (dawniej: Bank Zachodni WBK) o numerze: 60 1090 1883 0000 0001 3643 5615, najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.

  3. Pisemne oferty należy składać do dnia 31 października 2019 roku w Kancelarii Syndyka pod adresem: Lech Meissner Olszewski Adwokaci Spółka Jawna, ul. Aleja Jerzego Waszyngtona 40a, 03 – 910 Warszawa.

  4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Kancelarii Syndyka pod adresem: Lech Meissner Olszewski Adwokaci Spółka Jawna, ul. Aleja Jerzego Waszyngtona 40a, 03 – 910 Warszawa, w dniu 5 listopada 2019 roku, o godz. 14.00.

  5. Operat szacunkowy udziału ¼ w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 69 położonej w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 31, nr księgi wieczystej WA2M/00477560/8 jest dostępny w Kancelarii Syndyka pod adresem: Lech Meissner Olszewski Adwokaci Spółka Jawna, ul. Aleja Jerzego Waszyngtona 40a, 03 – 910 Warszawa w godz. 9.00 – 17.00.

  6. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowych informacji udziela syndyk pod adresem mailowym: meissner@lmo-legal.pl lub telefonicznie: 693 – 650 – 330.

Operat szacunkowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2471

Kontakt: Syndyk Michał Meissner tel: 693 650 330 meissner@lmo-legal.pl

Lokalizacja