Mieszkanie na sprzedaż 51 m2, Redło

65 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 52 m²

Lokalizacja Redło

Cena 65 000 zł

Szczegóły

GG.6821.1.3.2018/19

GG.6840.1.2.2018/19

O G Ł O S Z E N I E P R Z E T A R A G U

Na podstawie art. 38 z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu Świdwińskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Świdwińskiego.

L.p.: 1

Adres i oznaczenie nieruchomości: Działka nr 93/11 o pow. 0,1176 ha obr. 060 Redło gmina Połczyn - Zdrój

KW KO2B/00021585/9 (dla gruntu)

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 51,79 m2 usytuowany na piętrze budynku wielorodzinnego nr 23. Lokal składa się z przedpokoju, korytarza, kuchni, WC, łazienki i 3 pokoi, przynależy do niego piwnica o pow. 5,99 m2, udział 1328/10000 części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu działki nr 93/11. Lokal wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, nie ogrzewany, wymaga remontu. Zgodnie z decyzją nr 63/2010 Burmistrza Połczyna – Zdroju o warunkach zabudowy – nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza: 65.000,00 zł brutto Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

Wadium: 10.000,00 zł

Postąpienie: nie mniej niż 650 zł

L.p.: 2

Adres i oznaczenie nieruchomości: Świdwin u. W. Polskiego 14 działka nr 198/11 o pow. 0,1886 ha obr. 012 miasta Świdwin

KW KO2B/00000097/8

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 823,73 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 99,82 m2. W skład budynku wchodzą: piwnica, suterena, parter, I piętro oraz poddasze częściowo użytkowe. Stan techniczny budynku wymaga remontu oraz modernizacji. Dostęp do mediów : e. elektryczna, wodociągi, kanalizacja, gaz, ciepłociąg miejski. Budynek gospodarczy 1 kondygnacyjny z pomieszczeniami w podpiwniczeniu o powierzchni 40,82 m2, w którym mieszczą się 3 garaże o powierzchni: 16 m2, 18 m2, 25 m2. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, przychodnia lekarska, Policja i gimnazjum. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin działka oznaczona jest symbolem „63MW,U” – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z usługami.

Cena wywoławcza: 1.062.000,00 zł brutto Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

Wadium: 160.000,00 zł

Postąpienie: nie mniej niż 10.620,00 zł

L.p.: 3

Adres i oznaczenie nieruchomości: Połczyn- Zdrój ul. Słoneczna 2 działka nr 97 o pow. 0,1433 ha obr. 001 miasta Połczyn - Zdrój

KW KO2B/00007818/8

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 1 227,17 m2. Działka gruntu nr 97 uzbrojona w infrastrukturę: e. energetyczna, wodociąg, kanalizację, gaz. Budynek 3 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem częściowo użytkowym. Budynek posiada instalacje przeciwpożarową i alarmową. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn- Zdrój działka oznaczona jest symbolem „10M” – tereny zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinna, wielorodzinna, usługowa).

Cena wywoławcza: 1.313.000.00, zł brutto Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

Wadium: 200.000,00 zł

Postąpienie: nie mniej niż 13.130,00 zł

L.p.: 4

Adres i oznaczenie nieruchomości: Połczyn – Zdrój ul. Piwna 6- 8 działka nr 364 o pow. 0,8589 ha obr. 003 miasta Połczyn- Zdrój

KW KO2B/00005568/6

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 1 098,77 m2. Budynek posiada instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, przeciwpożarową oraz odgromową. Składa się z trzech kondygnacji nadziemnych oraz piwnicy. Budynek wymaga wymiany pokrycia dachowego i termomodernizacji. W sąsiedztwie znajduje się browar, zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Według planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn – Zdrój działka oznaczona jest symbolem „B20UO” – teren oświaty. Nieruchomość oddana w najem do dnia 31.08.2019 r.

Cena wywoławcza: 1.286.000.00 zł brutto Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

Wadium: 200.000,080 zł

Postąpienie: nie mniej niż 12.860,00 zł

Adnotacje:

  1. Przetarg dotyczący nieruchomości znajdujących się na pozycji: 1 odbędzie się w dniu 20.02.2019 r. o godzinie 10.00 ; od 2 do 4 odbędzie się w dniu 20.03.2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43.

  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Starostwa :

Pekao S.A. 11 1240 3682 1111 0000 4200 9670 wadium, w terminie nie później niż do dnia 14.02.2019 r. dla nieruchomości 1: dla nieruchomości od 2 do 4 do dnia 14.03.2019 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Niewykorzystane wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni po przetargu.

  1. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy i terminowego uregulowania ceny sprzedaży.

  2. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ustalonej w przetargu ceny najpóźniej w takim terminie, aby w dniu podpisania aktu notarialnej umowy sprzedaży można było stwierdzić jej wpływ.

  3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej.

  4. Koszty notarialne i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi Nabywca.

  5. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, a także urzędów poszczególnych miast i gmin powiatu Świdwińskiego oraz na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl, od dnia 17.01.2019 r. do dnia przetargu.

  6. Zarząd Powiatu Świdwińskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

  7. Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43 (pokój nr 11), lub telefonicznie pod numerem: (94) 36-50-220.

Świdwin, dnia 07.01.2019 r.

Sporz. S. Śluga

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Świdwinie tel: 94 36-50-220 starostwo@powiatswidwinski.pl

Lokalizacja