Mieszkanie na sprzedaż 52 m2, Wołomin

205 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 52 m²

Lokalizacja Wołomin, Kurkowa

Cena 205 000 zł

Kontakt Urząd Miasta Wołomin - Wydział Zarządzania Nieruchomościami, 227 xxx xxx

Szczegóły

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

BURMISTRZ WOŁOMINA

ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wołomin, położonego w budynku przy ul. Kurkowej w Wołominie na działce nr ew. 54, obręb 0032, 32.

Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 52,28 m², składający się z pokoju, kuchni, werandy, przedpokoju oraz łazienki, położony w budynku przy ul. Kurkowej 4/6 w Wołominie, wraz z udziałem w gruncie wyliczonym zgodnie z ustawą o własności lokali, tj. nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 54 o powierzchni 0,0757 ha, obręb geodezyjny 0032, 32, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00008153/5. Nabywca lokalu będzie miał prawo do wyłącznego korzystania z części ww. działki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 205 000 zł brutto. Cena zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 20 000 zł.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu www.wolomin.org w zakładce „ogłoszenia” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin w zakładce „ogłoszenia”.

Przetarg odbędzie się dnia 27 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, na sali nr 106 o godz. 10.00.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie, Wołomin ul. Ogrodowa 4, pok. nr 219 i 217, II piętro, od wtorku do czwartku w godz. 8:00-16:00, w poniedziałki w godz. 9:00-19:00 w piątki w godz. 8:00-14:00 tel. 22 763 30 89 lub 22 763 30 87, a ponadto z aktualną ofertą przetargową można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Wołomin.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2242

Kontakt: Urząd Miasta Wołomin - Wydział Zarządzania Nieruchomościami
tel: (22) 763-30-89 um@um.wolomin.pl

Lokalizacja