Mieszkanie na sprzedaż 53 m2, świdnik

188 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 54 m²

Lokalizacja Świdnik, Tadeusza Kościuszki

Cena 188 000 zł

Kontakt Urząd Miasta Świdnik, 817 xxx xxx

Szczegóły

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

  1. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 29 położonego na III piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 5 w Świdniku o powierzchni 53,62 m2 (3 pokoje + kuchnia + przedpokój + łazienka z wc) +piwnica o powierzchni 2,76 m2). Ww. lokal mieszkalny usytuowany jest w obrębie 1 na działce Nr 1259/85 o powierzchni 2139 m2, uregulowany w księdze wieczystej dla nieruchomości lokalowej KW LU1I/00168783/5 stanowiący własność Gminy Miejskiej Świdnik. Z lokalem związany jest udział 5638/189002 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności działki Nr 1259/85.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik teren, na którym zlokalizowany jest lokal przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o wysokiej intensywności zabudowy.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich, nie istnieją ograniczenia w jej rozporządzaniu.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. Poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1496 z późn. zm.) minął dnia 13.09.2019 r.

  1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, przy ul. Wyspiańskiego 27 w Świdniku w sali nr 415, o godz. 11.00 w dniu 6 listopada 2019 roku.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wynosi 188 000,00 zł

Wadium wynosi: 20 000,00 zł (płatne do dnia 30 października 2019 roku na konto Urzędu Miasta Świdnik nr 02 1020 3176 0000 5202 0013 8495 - liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Miasta Świdnik)

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej - tj. 2.000,00zł

  1. Informacje dodatkowe:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świdnik znajdującej się na I piętrze, obok pokoju nr 116 oraz opublikowane na stronie internetowej miasta: www.swidnik.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.umswidnik.bip.lubelskie.pl

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Urzędzie Miasta Świdnik, Wydział Obsługi Klienta pokój 116, tel.(81) 7517664, e-mail: urzad@e-swidnik.pl w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Świdnik ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Lokal będzie można oglądać w dniu 28.10.2019 r. w godzinach 15.00 -16.00.

Kontakt: Urząd Miasta Świdnik
tel: (81) 751 76 64 urzad@e-swidnik.pl

Lokalizacja