Mieszkanie na sprzedaż 53 m2, Tarnów

78 875 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 54 m²

Lokalizacja Tarnów, Ochronek

Cena 78 875 zł

Kontakt Syndyk Bogdan Łoboz, 513 xxx xxx

Szczegóły

Sygn. akt: VIII GUp 492/18

O G Ł O S Z E N I E

o sprzedaży nieruchomości

Bogdan Łoboz Syndyk Masy Upadłości Gildia reklamy Alicja Rajczyk w upadłości z siedzibą w Tarnowie zaprasza wszystkich chętnych do składania ofert na zakup nieruchomości:

½ części nieruchomości lokalowej, położonej w Tarnowie przy ul. Ochranek 16/1, dla której Sad rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TR1T/00112245/3, oraz udział 54/856 części nieruchomości wspornej, dla której ten sam Sąd prowadzi KW TR1T /00056534/5 oraz nr TR1T/00007424/3.

CENA WYWOŁANIA 78 875,00 zł netto.

Wadium wynosi 10 % ceny wywołania, co stanowi kwotę 7 887,50 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia 25.10.2019 r. na adres: Syndyk Masy Upadłości 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Marii Konopnickiej 11 z napisem na kopercie „NIE OTWIERAĆ – Gildia Reklamy Alicja Rajczyk w upadłości - PRZETARG”

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 31.10.2019r. o godz. 9:00 w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości.

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 24.10.2019r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej http://www.bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 24.10.2019r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074,

e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.

Kontakt: Syndyk Bogdan Łoboz tel: 513 087 074 syndyk.loboz@gmail.com

Lokalizacja